Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Zapytanie ofertowe 1/2017

Zapytanie ofertowe 1/2017

Data publikacji: 18.04.2017 r.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. ”Technologia wykorzystania  drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych do produkcji innowacyjnego materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach techniczno-mechanicznych” w ramach Programu sektorowego „WoodINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”  firma Biomass Energy Project S.A ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, przedmiot zamówienia:

Wykonanie zgodnie z parametrami określonymi przez Zamawiającego płyt z rozdrobnionego materiału drzewnego i ocena ich właściwości fizykomechanicznych oraz ocena właściwości fizykomechanicznych płyt  i belek dostarczonych przez Zamawiającego (zadania A, B i C)