Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Wyniki finansowe spółki Biomass Energy Project S.A. za 2019 r. Wzrost przychodów i zysków operacyjnych,  dobre perspektywy na kolejne kwartały 2020 r.

Wyniki finansowe spółki Biomass Energy Project S.A. za 2019 r. Wzrost przychodów i zysków operacyjnych, dobre perspektywy na kolejne kwartały 2020 r.


W tys. zł2019 r.2018 r.Zmiana %
Przychody ze sprzedaży221220457,5
EBIT6325857,4
Zysk netto598629-5,2

Rok 2019 zakończyliśmy uzyskując przychód na poziomie 2,2 mln zł. Pomimo słabszej I połowy roku udało nam się wypracować stabilny wzrost. Spadek zysku to pochodna podjętych inwestycji w projekty pojazdów elektrycznych i baterii. W przychodach widzimy jednak pozytywne efekty tych działań, co stanowi dla nas potwierdzenie słuszności przyjętej przez nas strategii zmiany profilu działalności spółki w kierunku innowacyjnych technologii, zgodnych z nowoczesnymi trendami w gospodarce. W oparciu o rozwój naszego portfela produktów oraz bieżącą sytuację w kraju i na świecie, spodziewamy się, że poczynione przez nas inwestycje przełożą się na wzrosty w II połowie br., komentuje Jerzy Drożniewski, Prezes Zarządu BEP S.A.

STABILNY WZROST PRZYCHODÓW R/R

W 2019 r. Spółka BEP S.A. wypracowała przychody na poziomie 2,2 mln zł, tj. 7,5% wzrostu r/r. Wynik jest pochodną zwiększenia obrotów związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz wznowiem importu towarów z grupy pojazdów elektrycznych z Chin w IV kwartale 2019 r.

ZYSKI POD PRESJĄ INWESTYCJI W DALSZY ROZWÓJ

W 2019 r. EBIT ukształtował się na poziomie 0,6 mln zł, co oznacza wzrost o 7,4% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 0,6 mln zł wobec 0,62 mln zł rok wcześniej, tj. spadek o 5,2%. To efekt wzrostu wydatków inwestycyjnych związanych ze zmianą profilu działalności spółki.

Pierwsze efekty inwestycji w rozwój obserwowaliśmy już w III kw. 2019 r., gdzie realizowaliśmy pierwsze zyski z prac nad elektromobilnością i magazynowaniem energii. Dzięki temu już na tym etapie uzyskaliśmy dobry wynik finansowy, pomimo zwiększonych początkowych kosztów przygotowania prototypowych produktów. Pozwala to optymistycznie patrzeć na przyszłe okresy, tłumaczy Prezes BEP S.A.

DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY

Działania prowadzone przez Spółkę w dziedzinie nowych technologii mają przełożyć się na zwiększenie jej przychodów w kolejnych okresach. BEP stworzył Centrum Badawczo Rozwojowe w Lesznowoli pod Warszawą, w którym pracuje nad produktami z zakresu elektromobilności, przechowywania energii oraz medycyny.

Elektromobilność

Spółka kontynuowała prace rozwojowe i badawcze związane z energetyką odnawialną oraz magazynowaniem energii, w tym w szczególności w dziedzinie produkcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, banków energii na bazie ogniw litowych, jak i baterii litowych do pojazdów elektrycznych. Rozwiązania BEP są możliwe do zastosowania zarówno w energetyce profesjonalnej, jak również przez prosumentów.

BEP nadal systematycznie rozwija i wprowadza do swojej oferty nowe projekty. Trwają prace nad napędem elektrycznym do pojazdów pływających oraz lądowych. Ze względu na rosnącą świadomość społeczeństwa w związku z ochroną środowiska oraz wprowadzaniem rozwiązań legislacyjnych premiujących użytkowników pojazdów ekologicznych, można zakładać, że jest to bardzo perspektywiczny kierunek rozbudowy Spółki.

BEP wspólnie z firmą Heron Electric S.A. oraz gminami mazurskimi bierze także udział w projekcie powołania Mazurskiej Wodnej Strefy ECO-elektrycznej oraz ogólnopolskiego programu „Mazurska Woda bez spalin”.

Modułowe jednostki szpitalne

Reagując na powstałą w związku z pandemią koronawirusa sytuację, BEP przestawił część swojego potencjału badawczego na opracowanie produktów związanych z poprawą sytuacji w służbie zdrowia. Stworzona koncepcja oraz prototyp modułowego szpitala specjalistycznego, w pełni odpowiada na wymagania związane z epidemią. Zbudowany przez konstruktorów i konsultantów BEP system modułów medycznych, pozwala w bardzo szybkim czasie stworzyć z nich szpital z dowolnym układem oddziałów o praktycznie każdej specjalizacji. Jednostki pozwalają również na uzupełnianie istniejącego systemu opieki szpitalnej o przyszpitalne centra triagu, tj. testowania i kwalifikacji pacjentów do dalszego leczenia.

Zastosowano także nowatorski system nadzoru medycznego nad pacjentem, umożliwiający w sposób zdalny ciągły monitoring jego podstawowych funkcji życiowych. Czujniki umieszczone na ciele prowadzą stały pomiar EKG, ciśnienia, temperatury oraz saturacji krwi, dając możliwość wychwycenia najdrobniejszych zmian w stanie zdrowia i szybkiej na nie reakcji. Dodatkowym atutem systemu jest możliwość ograniczenia koniecznych bezpośrednich kontaktów pacjentów z personelem medycznym, co wpływa na ograniczenie transmisji zakażeń, zmniejsza liczbę osób niezbędnych do opieki nad chorymi oraz zwiększa możliwości nadzoru i kontroli ich stanu. Z punktu widzenia ekonomicznego, rozwiązanie obniża koszty i zapotrzebowanie na sprzęt ochrony osobistej.

Grupa podpisała umowę na dystrybucję systemów masowej kontroli termowizyjnej oraz dostępowych do obiektów publicznych, m.in.: lotnisk, dworców kolejowych, linii metra czy też centrów handlowych. Pozwalają one podnieść poziom bezpieczeństwa użytkowników wspólnej infrastruktury. Działania takie w dużej mierze pozwoliły na ograniczenie rozmiarów i skutków gospodarczych epidemii w krajach azjatyckich.


Więcej informacji:

Ewelina Kolad
Starszy Specjalista ds. PR
AHAVA PR Sp. z o.o.
tel: +48 510 291 250
email: ewelina.kolad@ahavapr.pl


***

Biomass Energy Project S.A. to spółka powołana została początkowo powołana do działań w obszarze związanych z biomasą, roślinami energetycznymi i technologiami do ich innowacyjnych zastosowań. W okresie ostatnich 2-3 lat jej profil uległ zmianie i aktualnie pracowała głównie nad nowymi innowacyjnymi technologiami szczególnie w zakresie związanym z elektromobilnością oraz kontynuowała prace związane ze wzrostem potencjału badawczego. Od 2011 notowana na New Connect.