Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Wniosek do NCBR

Wniosek do NCBR

Zarząd informuje, iż złożyliśmy wniosek o dofinansowanie  do NCBR w ramach programu operacyjnego :POIR.01.01.01 – Szybka ścieżka - Koronawirusy

Wartość projektu: 5 389 189.93 zł . Dofinansowanie: 4 103 533.56 zł

Tytuł projektu: Opracowanie sposobu wytwarzania struktur węglowo-krzemowych o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2

 

Celem projektu jest opracowanie sposobu wytwarzania produktów biobójczych zdolnych do separacji, immobilizacji i niszczenia koronawirusów w celu wdrożenia na rynek nowego produktu o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2 oraz rozpoczęcie sprzedaży produktów na bazie uzyskanych wyników prac. Materiał ten wykorzystywany ma być głównie do produkcji filtrów zdolnych do zabijania wirusa , a nie tylko zatrzymywania wirusa na warstwie  filtracyjnej , a tym samym możliwym do wykorzystywania w produkcji efektywnych masek ochronnych i filtrów powietrza nowej generacji.