Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Umowa o współpracy handlowej z Bio-Sekwestracja CO² Sp. z o.o.

Umowa o współpracy handlowej z Bio-Sekwestracja CO² Sp. z o.o.

BIOMASS Energy Project S.A. informuje, że w dniu 15.12.2016 r. otrzymała od kontrahenta tj. Spółki Bio-Sekwestracja CO² Sp. z o.o. podpisaną umowę o współpracy handlowej. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Bio-Sekwestracja CO² Sp. z o.o. na rzecz Spółki usług wyłącznego pośrednictwa na terenie Polski w zakresie sprzedaży sadzonek drzew paulowni. Spółka zachowała prawo sprzedaży na rzecz dotychczasowych odbiorców.

Przedmiotowa umowa została zawarta na warunkach rynkowych, nie odbiegających od warunków stosowanych dla tego typu umów. Umowę zawarto na czas nieokreślony.