Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Fotoreportaż z montażu modułów medycznych - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Fotoreportaż z montażu modułów medycznych - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Ruszyła dostawa i montaż oraz wyposażanie systemu zewnętrznych modułów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie.

W ramach umowy Biomass Energy Project S.A. dostarcza i montuje system 6 modułów medycznych oraz 2 korytarzowych wraz z wyposażeniem.