Biomass Energy Project S.A.

The Supervisory Board

Piotr Włoch

Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji 18.09.2023

expand

Profil zawodowy, doświadczenie:

2022 -        Członek Rady Nadzorczej BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
2021-2022 Biomass Energy Project S.A. Manager ds. Sprzedaży
2010-         KWP w Bydgoszczy Wydział konwojowy
2009-2010 KMP w Bydgoszczy Wydział Ruchu Drogowego
2007-2008 KMP w Bydgoszczy Sekcja d/w z Przestępczością Samochodową
2004-2007 Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy
2001-         Oddział Prewencji Policji w Warszawie

Wykształcenie:

1996-2000 I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

2003-2004 Szkoła Policji w SłupskuRoman Bielański

Wiceprzwodniczący Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji 18.09.2023

expand

Profil zawodowy, doświadczenie:


2018- Członek Rady Nadzorczej BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

2017- emeryt

2012- kierownik działu zamówień publicznych  w Sinevia Sp. z o.o.

2003- kierownik referatu zamówień publicznych w UM Zielonka

1999- Selo Sp. z o.o.

1995- dyrektor dzielnicy Mokotów -członek zarządu

1987- Vimex Sp. z o.o.

1985- Spółdzielnia pracy Unicum przedstawiciel handlowy, przewodniczący RN

1973- ZS Ursus

Angelika Magdalena Olejniczak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji 18.09.2023

expand

Profil zawodowy, doświadczenie:

2017-         Członek Rady Nadzorczej BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
2009-2017 Starszy Asystent Zarządu PROJPRZEM S.A.
2005-2009 Pracownik administracyjno-biurowy P.W. JAGMAR
2001-         Doradca Klienta F.H.U SPRINTER
1998-2001 Specjalista ds. handlu AGRA S.C.
1991-1994 Staż P.P.H DREWPŁYT Sp. z o.o.
Wykształcenie:
ekonomista
Kursy i szkolenia:
2012-2016 kurs j.angielskiego
2013-2014 Szkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego

Maciej Sławomir Skarbonkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji 18.09.2023

expand
Profil zawodowy, doświadczenie
2014-         Członek Rady Nadzorczej BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
2011-         Prezes Zarządu PBC ESTATE Sp. z o.o.
2006-         Sekretarz Generalny Polish Business Euro Club LTD w Londynie
1994-2006 Prezes Polish Business Center w Londynie
1993-1994 Atache handlowy Ambasady Polskiej w Londynie
1989-1992 Prezes Zarządu Modestus Sp. z o.o.
1982-1992 Działalność biznesowa w ramach SC Plexis jako współwłaściciel i zarządzający produkcją form wytryskowych i przetwórstwa tworzyw sztucznych
Wykształcenie
1993 International School of Trade przy Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w Warszawie
1979-1981 Kingway Princeton College London
1973-1978 Technikum Budowlane
Języki obce:
j.angielski, j.rosyjski

Andrzej Gerhardt

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji 18.09.2023

expand

konsultant, ekspert i doradca w zakresie zarządzania dużymi projektami, administracji rządowej, zarządzania jakością, zamówień publicznych, badania rynków zagranicznych, działalności organizacji pozarządowych

Profil zawodowy, doświadczenie:

 • 2016- Członek Rady Nadzorczej BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
 • konsultant, ekspert i doradca w zakresie:
  • zarządzania dużymi projektami ( w tym: inwestycji i handlu zagranicznego, ochrony środowiska oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, facility management (FM), przekazu masowej informacji, promocji gospodarczej)- Członek Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej,
  • administracji rządowej  i samorządu gospodarczego -Dyrektor Generalny, Dyrektor Departamentu,
  • zarządzania jakością (TQM), środowiskiem (EM) oraz problemami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
  • zamówień publicznych ( projekt Krajowego Systemu Poboru Oplat Drogowych)  - doradca operatora systemu,
  • badania rynków zagranicznych (w tym ekspert ds. rynków Azji Południowo- Wschodniej) – Wiceprezes Państwowej agencji Inwestycji Zagranicznych, Radca Handlowy Ambasady,
  • działalności organizacji pozarządowych (NGO) na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz systemu ONZ
 • Dyplomata- Radca Handlowy Ambasady w Kuala Lumpur i Brunei Darusalam, Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Przygotowawczego Światowej Konferencji ONZ nt, Środowiska i Rozwoju (Rio de Janeiro 1992), Pełnomocnik Prezesa RM, Komisarz Generalny Polski na EXPO’98 w Lizbonie oraz EXPO 2000 w Hanowerze,  
 • Prezes Centrum Środowiska i Rozwoju, członek Światowej Rady Ekorozwoju (WBCSD)
 • Prezes i członek zarządu spółek prawa handlowego (akcyjnej i z o.o.) – obecnie przedsiębiorca działalność gospodarcza.

Wykształcenie:
 • Magister inżynier energetyk (Politechnika Śląska) – ekonomista (Szkoła Główna Handlowa)
Języki obce:
 • angielski, niemiecki, rosyjski – biegle, hiszpański i chiński dla komunikacji.